SENSEI
Infinity N32i

Kondenzačný plynový ohrievač teplej vody SENSEI Infinity N32i, pre vnútorné inštalácie, bez zásobníka.

Zohreje až 32 litrov teplej vody za minútu pri ∆T 25 °C  (až 37 l/min pri ∆T 20 °C). Výkon 55,5 kW.

Príklady inštalácií: Domy, vily, domy s jacuzzi… Komerčné inštalácie – penzióny, hotely, bytovky, kuchyne, sauny, bazény, športové objekty, betonárky, poľnohosp. družstvá, mäsopriemysel, atď.

Ohrievače vody Rinnai Infinity SENSEI sú plynové zariadenia s okamžitým ohrevom vody, s núteným odťahom spalín – turbo, s veľmi vysokou energetickou účinnosťou. Vďaka týmto vlastnostiam sú veľmi kompaktné, zaručujú značné úspory priestoru a výrazne znižujú spotrebu plynu.

Rinnai Infinity SENSEI sú zariadenia s plynulou reguláciou plynu a vzduchu, s plynulou moduláciou výkonu. Sú vybavené horákom s veľmi nízkymi emisiami NOx: emisné hodnoty ich radia medzi najšetrnejšie k životnému prostrediu vo svojej triede a medzi ekologicky šetrné výrobky na trhu – “eco-friendly”. Trieda energetickej účinnosti A.

Teplú vodu produkuje iba v prípade skutočnej potreby – horák sa zapaľuje automaticky pri otvorení kohútika teplej vody a zhasne, keď je kohútik zatvorený. Zariadenie má elektronické zapaľovanie, žiadny večný plamienok – t.j. keď je vodovodný kohútik vypnutý, nespotrebováva sa žiadny plyn. To umožňuje veľké úspory, pokiaľ ide o náklady na energie a spotrebu vody a zároveň vďaka absencii stagnácie eliminuje riziko vzniku baktérie Legionella. Prevádzková hladina hluku je veľmi nízka.

Dodáva neobmedzené množstvo teplej vody bez náhlej zmeny teploty. Je schopný okamžite zareagovať na náhle zmeny, ktoré sú spôsobené súčasným odberom teplej vody z viacerých výtokových miest viacerými užívateľmi. Elektronika spotrebiča je vybavená špeciálnou bezpečnostnou a komfortnou funkciou, ktorá kontroluje a obmedzuje maximálnu teplotu dodávanej teplej vody. Táto funkcia je obzvlášť užitočná všade tam, kde teplú vodu používajú malé deti, pacienti alebo starší ľudia. Teplota teplej vody môže byť nastavená na presnú hodnotu, je dodávaná v rozmedzí ±0,5 °C od nastavenej teploty. V prípade potreby je možné teplotu zmeniť na ovládacom paneli.

Teplota teplej vody je nepretržite monitorovaná dvomi vnútornými senzormi. Ak teplota prekročí teplotu požadovanú užívateľom o viac ako 3 °C, horák sa okamžite vypne; automaticky sa zapne až keď teplota klesne pod nastavenú teplotu.

Pre prípad, že je voda predohriata (napr. pomocou solárnych panelov, teplovodných krbov, tepelných čerpadiel alebo akýmkoľvek iným systémom predohrevu), je zariadenie vybavené vnútornými senzormi, ktoré zisťujú teplotu vstupnej vody a zabezpečia ohrev vody len o potrebnú hodnotu. Ak je prichádzajúca voda dostatočne teplá, zabraňujú zbytočnému zapnutiu horáka (a zbytočnej spotrebe plynu).

Vybavený ovládacím panelom pre riadenie teploty a autodiagnostiku. K ohrievaču je možné pripojiť až 3 ďalšie ovládačie panely (voliteľné prislušenstvo) a regulovať tak teplotu z ľubovoľného miesta použitia.

Protimrazová ochrana je štandardnou aj v interných modeloch: špeciálne elektrické keramické odpory chránia spotrebič až do teploty -20 °C.

Ohrievač vody Rinnai Infinity SENSEI je vybavený spätnou klapkou umiestnenou medzi ventilátorom a telesom horáka, pre väčšiu bezpečnosť a lepšiu ochranu proti mrazu.

Rinnai Infinity SENSEI je vybavený špeciálnym konektorom, má schopnosť ovládať a riadiť externé čerpadlo cirkulácie, čím poskytuje väčší komfort v prípade systému s uzavretou slučkou.

Ohrievače vody Rinnai Infinity SENSEI majú možnosť pripojenia k systému Rinnai S-BMS (Building Management System). Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, Rinnai.

Na dodávku väčšieho množstva teplej vody (bytovky, hotely, športové centrá, bazény, priemyselné závody, betonárky atď.), je možné použiť zapojenie do kaskády (až 24 ohrievačov vody – kábel REU-CSA-C1).

               

•  Rinnai patentovaný výmenník tepla R-Evolution
•  Nový horák z kovových vlákien a nulový regulačný ventil „Zero Governor“ zabezpečujú stechiometrické spaľovanie plynu
•  Úplná kondenzácia
•  Možnosť zvoliť nastavenie „vysoká nadmorská výška“, aby bol zaručený maximálny výkon ohrievača vody, aj keď je nainštalovaný vysoko v horách, v podmienkach riedkeho vzduchu
•  Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť
•  Žiadne tepelné straty, ohreje len aktuálne potrebné množstvo vody
•  Žiadne nebezpečenstvo obarenia: presná elektronická regulácia teploty
•  Žiadne riziko šírenia Legionella pneumophila vďaka absencii stagnácie
• Pre vnútorné  inštalácie aj pre vonkajšie inštalácie (Exteriérové prevedenie na vyžiadanie)
•  Plášť z pozinkovanej ocele s protikoróznym smaltom.