Infinity 28i

Infinity 28i  je plynový ohrievač teplej vody, pre vnútorné inštalácie, tak pre domácnosti ak aj pre priemyselné inštalácie, bez zásobníka.

Zohreje 28 litrov teplej vody za minútu pri ∆T 25 °C  (až 37 l/min pri ∆T 20 °C).  Výkon 48,5 kW

Príklady inštalácií: Rodinné domy, apartmány, vily, domy s jacuzzi… Komerčné inštalácie – penzióny, hotely, kuchyne, vývarovne, sauny, športové objekty, betonárky, poľnohosp. družstvá, mäsopriemysel, atď.

Trieda energetickej účinnosti A. Prevádzková hladina hluku je veľmi nízka.

Má bezkonkurenčne malé rozmery pre spotrebič s takým vysokým výkonom. Príjemný dizajn a jeho konštrukcia sú zárukou dokonalej funkčnosť a absolútnej bezpečnosti. Uzatvorená spaľovacia komora – nútený odvod spalín (Turbo). Inštaluje sa vo vnútri budovy (exteriérové prevedenie na vyžiadanie).

Teplú vodu produkuje iba v prípade skutočnej potreby – horák sa zapaľuje automaticky pri otvorení kohútika teplej vody a zhasne, keď je kohútik zatvorený. Zariadenie má elektronické zapaľovanie, nemá večný plamienok – t.j. keď je vodovodný kohútik vypnutý, nespotrebováva sa žiadny plyn (úspora plynu). To umožňuje veľké úspory nákladov na energie a spotrebu vody. Pretože sa teplá voda neukladá do zásobníka, vďaka absencii stagnácie eliminuje riziko vzniku baktérie Legionella.

Dodáva neobmedzené množstvo teplej vody bez náhlej zmeny teploty. Je schopný okamžite zareagovať na náhle zmeny, ktoré sú spôsobené súčasným odberom teplej vody z viacerých výtokových miest viacerými užívateľmi, t.j. žiadny nepríjemný pocit “chvíľu teplá, chvíľu studená”, nikto sa nikdy neobarí… Elektronika spotrebiča je vybavená špeciálnou bezpečnostnou a komfortnou funkciou, ktorá kontroluje a obmedzuje maximálnu teplotu dodávanej teplej vody. Táto funkcia je obzvlášť užitočná všade tam, kde teplú vodu používajú malé deti, pacienti alebo starší ľudia. Teplotu teplej vody si môžete nastaviť presne na požadovanú hodnotu  – ohrievač vody Rinnai Infinity 28i dodáva teplú vodu s konštantnou teplotou, v rozmedzí ±0,5 °C od nastavenej teploty. Nie je teda potrebné miešať vodu na kohútiku.

Konštantnú výstupnú teplotu vody zabezpečí aj pri kolísaní teploty studenej vody vstupujúcej do ohrievača. Pre prípad, že je voda predohriata (napr. pomocou solárnych panelov, teplovodných krbov, tepelných čerpadiel alebo akýmkoľvek iným systémom predohrevu), je zariadenie vybavené vnútornými senzormi, ktoré zisťujú teplotu vstupnej vody a zabezpečia ohrev vody len o potrebnú hodnotu. Ak je prichádzajúca voda dostatočne teplá, zabraňujú zbytočnému zapnutiu horáka (a zbytočnej spotrebe plynu).

Je vybavený zabudovaným ovládacím panelom pre riadenie teploty s autodiagnostikou a LC funkciou, ktorá zisťuje a signalizuje usadzovanie vodného kameňa, čo Vám umožní vykonanie preventívneho zásahu, t.j. vyčistenie spotrebiča od vodného kameňa.

K ohrievaču je možné pripojiť až 3 ďalšie ovládačie panely (voliteľné prislušenstvo) a regulovať tak teplotu z ľubovoľného miesta použitia, napríklad v kuchyni alebo kúpeľni.

Protimrazová ochrana je štandardnou aj v interných modeloch: špeciálne elektrické keramické odpory chránia spotrebič až do teploty -20 °C. Externé modely až do -30 °C.

Rinnai Infinity 28i môže riadiť externé čerpadlo cirkulácie – obehový cirkulačný systém v domácich systémoch vybavených recirkuláciou teplej úžitkovej vody tak, aby okamžite dodával teplú vodu na požadované odberné miesto. Užívateľ si môže zvoliť režim „Economy“ alebo „Comfort“.

Na dodávku väčšieho množstva teplej vody (bytovky, hotely, športové centrá, bazény, priemyselné závody, betonárky atď.), je možné použiť zapojenie do kaskády (až 25 ohrievačov vody).

               

•  Má integrovaný regulátor prietoku – konštantná teplota vody aj pri zmene prietoku, teda zohreje neobmedzené množstvo teplej vody bez náhlej zmeny teploty
•  Žiadne tepelné straty, ohreje len aktuálne potrebné množstvo vody
•  Žiadne nebezpečenstvo obarenia: presná elektronická regulácia teploty ±0,5 °C
•  Žiadne riziko šírenia Legionella pneumophila vďaka absencii stagnácie
•  Autodiagnostika, LC funkcia, ktorá zisťuje usadzovanie vodného kameňa a upozorní Vás na to
•  Uzatvorená spaľovacia komora – nútený odvod spalín (Turbo)
•  Elektronické zapaľovanie (bez večného plamienka)
•  Integrovaný automatický reset
•  Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť
•  Plášť z pozinkovanej ocele s protikoróznym smaltom
•  Pre vnútorné  inštalácie aj pre vonkajšie inštalácie (Exteriérové prevedenie na vyžiadanie)