Rinnai Corporation (Nagoja, Japonsko) ponúka viac druhov závesných kondenzačných kotlov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na komfort.
Kondenzačné kotly Zen a Mirai sú určené tak pre vykurovanie moderných domácností a novostavieb, ako aj rekonštrukcie starších rodinných domov a bytov.

KONDENZÁCIA je technológia, ktorá je šetrná k životnému prostrediu a šetrí aj Vašu peňaženku. Kondenzačné kotly sú čistejšie a účinnejšie: vodná para obsiahnutá v produktoch spaľovania sa používa aj na výrobu tepla. Pri maximálnom využití kondenzácie je energia na výrobu požadovaného tepla menšia, a to v prospech úspory energie. Kondenzačné kotly v skutočnosti znižujú spotrebu až o 30% a znečisťujúce emisie (NOx a CO2) až o 70% v porovnaní s tradičnými kotlami.

Kotly Rinnai sú v súlade so smernicami o ekodizajne a environmentálnom označovaní, ktoré ukladajú predpisy ErP.

Objavte všetky funkcie pri jednotlivých produktoch.

Závesné kondenzačné kotly, s prietokovým ohrevom TV
s programovateľným izbovým termostatom s WiFi

Zen je plynový kondenzačný kotol pre vykurovanie a prípravu teplej vody pre Vašu domácnosť.

Tento kotol je určený na inštaláciu tak v nových vykurovacích systémoch (podlahovka, radiátory…), ako aj v tradičných – starších radiátorových systémoch.

 • Nízka spotreba a vysoký stupeň tepelnej účinnosti.
 • Štandardne dodávaný s programovateľným WiFi termostatom na riadenie a ovládanie kotla prostredníctvom Vášho smartfónu (pre Android aj iOS), kedykoľvek a kdekoľvek.
 • Výmenník tepla je 100% z nerezovej ocele, plne recyklovateľný.
 • Plynulá modulácia, nastaviteľný výkon.
 • Uzatvorená spaľovacia komora, nútený odťah spalín.
 • Horák z kovových vlákien, s ultra nízkymi emisiami NOx.
 • Integrovaný snímač vonkajšej teploty.
 • Integrovaný zberač kondenzátu, ktorý je už naplnený neutralizátorom.
 • Všetky modely Zen je možné inštalovať aj vonku, sú certifikované podľa normy IPX5D a majú štandardnú ochranu proti zamrznutiu až do -20 °C.
 • Energetická trieda A – viď energetický štítok.
 • Dosahuje triedu NOx 6 (najvyššia trieda) – Zen je šetrný k životnému prostrediu vďaka nízkym emisiám oxidu uhoľnatého (CO) a oxidov dusíka.
 • Snímač zemetrasenia – kotol automaticky uzatvorí prívod plynu, čo obmedzuje riziko úniku, výbuchu alebo požiaru.

Rinnai Momiji

Závesné kondenzačné kotly, s prietokovým ohrevom TV
s izbovým termostatom s WiFi 

Momiji je plynový kondenzačný kotol pre vykurovanie a teplú vodu pre domácnosť.

Tento kotol je ideálny na inštaláciu kondenzačnej technológie v tradičných – starších radiátorových systémoch, stavaných pre vyššie teploty a vyššie teplotné spády.

  • Hreje efektívne a šetrí spotrebu plynu.
  • Štandardne dodávaný s programovateľným WiFi termostatom s funkciou regulácie a autodiagnostiky, na riadenie a ovládanie kotla prostredníctvom Vášho smartfónu (pre Android aj iOS), kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Výmenník tepla je medený, plne recyklovateľný
  • Uzatvorená spaľovacia komora, nútený odťah spalín.
  • Integrovaný snímač vonkajšej teploty.
  • Integrovaný zberač kondenzátu, ktorý je už naplnený neutralizátorom.
  • Všetky modely Momiji je možné inštalovať aj vonku, , sú certifikované podľa normy IPX5D a majú štandardnú ochranu proti zamrznutiu až do -20 °C.
  • Energetická trieda A – viď energetický štítok.
  • Kondenzačný kotol Momiji je šetrný k životnému prostrediu – vďaka nízkym emisiám oxidu uhoľnatého (CO) a oxidov dusíka dosahuje triedu NOx 6 (najvyššia trieda).