KATAlÓGY

Katalóg produktov Rinnai                           Produktový katalóg TRJ – kompletný
Cenník produktov Rinnai                            Cenník produktov TRJ – kompletný

Ohrievače vody
  • Pre domácnosti

Infinity 11i                                                   Infinity 14i                                                   Infinity 17i
Katalógový list                                              Katalógový list                                              Katalógový list
Návod na použitie a inštaláciu                  Návod na použitie a inštaláciu                  Návod na použitie a inštaláciu
Certifikát CE                                                  Certifikát CE                                                  Certifikát CE
Energetický štítok                                        Energetický štítok                                        Energetický štítok

  • Domácnosti a komerčné použitie

Infinity 28i                                                   Infinity 32i                                                   
Katalógový list                                              Katalógový list
Návod na použitie a inštaláciu                  Návod na použitie a inštaláciu
Certifikát CE                                                  Certifikát CE
Energetický štítok                                        Energetický štítok

  • Kondenzačné prevedenie

Infinity k26i                                                 Infinity kb32i                                                   
Katalógový list                                              Katalógový list
Návod na použitie a inštaláciu                  Návod na použitie a inštaláciu
Certifikát CE                                                  Certifikát CE
Energetický štítok                                        Energetický štítok