HARMÓNIA
… pretože vzťah k ľuďom vedie naše činyDUCH
… aby sme vždy stanovovali naše ciele v súlade s našou filozofiouPRAVDA
… aby naše rozhodnutia boli vždy založené na vedeckých poznatkoch


 

Sedem sľubov charty Rinnai

  1. Budeme dodržiavať prístup plne orientovaný na zákazníka, založený na princípe, že naša prítomnosť na trhu závisí výlučne od kvality výrobkov, ktoré vyrábame.
  2. Budeme poskytovať výrobky, ktoré ponúkajú bezpečnosť, pohodlie, vymoženosti a sú priateľské voči životnému prostrediu.
  3. Budeme sa usilovať o zlepšenie života ľudí prostredníctvom našich produktov, získavaním rozsiahleho know-how súvisiaceho s dosiahnutím súladu medzi technologickým konceptom vykurovania a životným štýlom.
  4. Budeme pracovať na posilnení väzieb medzi členmi skupiny Rinnai po celom svete s cieľom dosiahnuť vzájomnú prosperitu a kvalitnejšie produkty pre našich zákazníkov.
  5. Budeme budovať dôveru: Ako členovia spoločnosti môžeme mať prospech z blahobytu našej komunity iba tým, že k nej aktívne prispievame.
  6. Budeme dávať prioritu nášmu záväzku “harmónie, ducha a pravdy”, ktoré sú našimi hlavnými hodnotami.
  7. Ako dôstojní členovia spoločnosti budeme dodržiavať zákon a budeme konať v súlade s etickými hodnotami.

Quality is our destiny.

Kvalita je náš osud.