PROFIL SPOLOČNOSTI

Rinnai Corporation je popredným svetovým nadnárodným výrobcom plynových spotrebičov. Firma TRJ s.r.o., Trenčín, je zástupcom spoločnosti Rinnai Corporation, Japonsko, v zastúpení Rinnai Italia, Taliansko, na Slovensku.

Našim cieľom je priniesť japonskú kvalitu výrobkov aj na náš trh a sprístupniť slovenskému spotrebiteľovi všetky ich výhody pri výrobe teplej vody v domácnosti.

Našou snahou je vytvárať novú úroveň kvality v oblasti spaľovacích zariadení, s osobitným dôrazom na výrobu teplej vody.

Ponúkame len tie najlepšie služby a podporu všetkým odborníkom (inštalatéri, projektanti, dizajnérske štúdiá, veľkoobchody a maloobchody vykurovacím materiálom), ako aj koncovým užívateľom. Poskytujeme technickú a odbornú pomoc, návrh a projekciu, predaj a inštaláciu produktov – aj prostredníctvom odborných a obchodných partnerov. Distribúcia sa uskutočňuje prostredníctvom výhradnej maloobchodnej a veľkoobchodnej siete na celom území SR.

Výrobky spoločnosti Rinnai sú synonymom spoľahlivosti, bezpečnosti a technológie – „kvalita Made in Japan“.