TRJ s.r.o.
Jána Psotného 2225
911 05   TRENČÍN

IČO: 47112590
DIČ: 2023759815
IČ DPH: SK2023759815

tel.: 032 – 658 6565

mobil:
Trembecki Eduard   0905 153 360